Serebral Palsi

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), enfantil dönem sırasında veya prenatal veya perinatal dönemde meydana gelen beyin hasarının (genellikle anoxia’ye bağlı) neden olduğu bir non-progresif nöromüsküler bozukluklar grubudur.

Bu durum 1000 canlı doğumdan 1-4’ünü etkiler. Bunların 7’sinden biri yaşamlarının ilk yılında hayatlarını kaybederler.

Nöromusküler etkiler şunlardır:

 • Hastaların %55’inde spastisite mevcuttur (kasılma sırasında artmış kas konsantrasyonu)
 • Hastaların %25’inde atetozis mevcuttur(kontrol edilemeyen yavaş titreme ve kıpırdama hareketleri)
 • Hastaların %10’unda ataksi (denge kaybı) mevcuttur
 • Hastaların %11’inde rijidite mevcuttur
 • Hipotoni nadirdir( tüm kaslar azalmış fonksiyonla birlikte gevşektir)
 • Hastaların %15-40’ında bu semptomların karışımı bulunur.

SP’ye eşlik eden bozukluklar:

 • Nöbet bozuklukları(%35-60)
 • Mental retardasyon
 • Duyu bozuklukları
 • Öğrenme ve duygusal bozukluklar
 • Konuşma ve iletişim defektleri
 • Azalmış yutkunma ve öksürme refleksi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !