MUSKULER DİSTROFİ

 

MUSKULER DİSTROFİ NEDİR ??

Müsküler distrofi, gövdeye yakın bölümlerdeki kaslarda güçsüzlüğe neden olan bir grup kas hastalığıdır . Bu hastalığın birçok çeşidi vardır ancak Duchenne kas distrofisi (Duchenne müsküler distrofi) en yaygın görülen türüdür.

Duchenne müsküler distrofi kalıtımla geçen bir iskelet kası hastalığıdır ve çocukluk çağında en çok görülen kas hastalığır. Genellikle 3 ila 6 yaş arasında ortaya çıkar ve kısa sürede kötüleşir.

SEMPTOMLARI NELERDİR ?

Hastalığın ilk dönemlerinde, kalçadaki ve omuzlardaki kaslarda güçsüzlük, erime görülür. Son aşamada ise güç kaybı ve kas erimesi; gövdeye, ön kollara ve vücudun diğer önemli kaslarına doğru yayılır.

Müsküler distrofinin daha az görülen türleri fasioskapulohumeral müsküler distrofi (özellikle yüz, omuz ve kol kaslarını etkileyen FSHD ya da Landouzy-Dejerine), ekstremite-kavşak tip kas distrofileri (limb-girdle muscular dystrophy) ve miyotonik distrofidir.

Müsküler distrofi; dengesiz yürümeye, merdivenleri çıkarken yorulmaya, ayağa kalkarken zorlanmaya ve sık düşmelere neden olur. Hastalık kötüleştikçe omurganın eğrilmesi, uyluk kaslarının erimesi ve kalfların (baldırların) aşırı büyümesi gibi başka problemler meydana gelebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Müsküler distrofinin nedeni genetik bozukluklardır. En çok görülen müsküler distrofilere hangi genlerin neden olduğu bilinmektedir.

Ancak daha nadir görülen çeşitlerinin nedenlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Hastalığa genellikle aile geçmişinde rastlanılır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

Eğer genç bir erkek çocuğu çok zayıfsa ya da az gelişmişse doktorlar müsküler distrofiden şüphelenebilirler. Keratinin kinaz enzimi, kas hücrelerinden sızarak kandaki enzim seviyesinin aşırı derecede yükselmesine neden olur. Ancak bir kişinin kanındaki keratinin kinas değerlerinin yüksek olması, onun kesinlikle müsküler distrofi hastası olduğu anlamına gelmez. Diğer kas hastalıkları da bu enzimin miktarının artmasına neden olabilir.

Doktor kas biyopsisi (bu işlemle mikroskopla incelenmek üzere küçük bir kas parçası örneği alınır) yaparak kesin teşhiste bulunmak isteyebilir. Mikroskopta kasların ölü dokuları ve aşırı gelişmiş kas lifleri görülebilir. Müsküler distrofinin son aşamasında yağ ve diğer dokular ölü kas hücrelerinin yerini alır.

Kaslarda bulunan distrofin proteininin seviyesi çok düşük olduğunda duchenne müsküler distrofi (Duchenne kas distrofisi ) teşhisi konabilir. Elektromiyografi (İğneler veya küçük elektrotlar vasıtasıyla kaslardaki elektrik potansiyelinin kaydedilmesi) ve sinir ileti çalışmaları da uygulanabilecek diğer testlerdendir.

 

NASIL TEDAVİ EDİLİR ??

BU RAHATSIZLIK İÇİN HENÜZ KESİN BİR TEDAVİ OLMAMAKLA BİRLİKTE REFLEKSOLOJİ TEDAVİSİ SONUCUNDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILMIŞTIR... 

 ENGELLİLERDE REFLEKSOLOJİ

Refleksoloji tedavisi olarak bilinen zone terapi (bölgesel tedavi) nin engellilere olan ilk etkisi Çin ,Rusya ve Amerika’da yapılan başarılı literatür çalışmalarıyla İSPATLANMIŞ ve engellilerin tedavi ve rehabilitasyonunda bir tamamlayıcı tedavi biçimi olarak bu ülkelerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.Bu bağlamda PSİKOAKADEMİ bu konudaki yapılan çalışmaları daha da geliştirerek yeni yöntem ve tekniklerle zenginleştirmiş ve Türkiye’deki engellilere hizmet vermeye başlamıştır.Bu konuda danışman doktorların nezaretinde başta spastik ve gelişim geriliği olan çocuklar,otistik çocuklar ve fiziksel sorunu olan kişilere refleksoloji terapisi uygulaması yapılmaktadır.
Refleksoloji ayak tabanındaki sinir uçlarının uyarılarak ilgili organları canlandırma amacı gütmektedir.Spaztizelerin gevşemesi,oturma başta olmak üzere birçok fiziksel gelişmeye sebep olmaktadır.Gelişim geriliği olan çocuklarda da yine başta zihinsel ve fiziksel gelişimi desteklemektedir.Yakın zamanda Rusya’da bebeklere uygulanmakta ve bebeklerin kabızlık sorununun çözümlenmesi,zihinsel ve fiziksel gelişimlerini yaşıtlarına göre daha çabuk sağladığı ispat edilmiştir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !