Multiple Sklerozis

Multiple Sklerozis (MS) er ya da geç paralize neden olan ilerleyici bir hastalıktır. (SSS)Santral Sinir Sistemi’nde (myelin sinir lifleri etrafında kılıf oluşturan, yağ benzeri bir yapıdır) multifokal demyelinasyon plaklarına neden olur. MS insanlarda en sık rastlanan demyeline edici hastalıktır. Etyolojisi bilinmez ve bilinen bir tedavi yöntemi yoktur.

Demyelinasyon 4 önemli SSS bozukluğuna neden olur:

  • Azalmış sinir iletimi hızı
  • Farklı uyarı geçiş oranı
  • Kısmi iletim duraklaması
  • Uyarı geçişinin tamamen ortadan kalkması

Belli başlı klinik bulgulara neden olan yaralanmalar şunlarda görülür: 

     
  • görmeye bağlı sinir sistemleri(hastaların %60’ı)
  • motor sistemleri(hastaların %100’ü; aşırı yorgunluk, ekstremitenin sürüklenmesi, tökezleme, motor becerilerin kaybı, Babinski bulgusunun mevcudiyeti)
  • duyusal sinir sistemleri (sık rastlanır;dudakların parestezisi, dudakların sıcak veya soğuğun derecesini anlayabilme kabiliyetinin kaybı, mesane problemleri, iktidarsızlık)

25 yıldan sonra hastaların %75’inden fazlası hala hayattadır. Tam veya kısmi geri dönüşlere sık rastlanmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !