KURUMSAL DANIŞMANLIK

Pek çok farklı sektörde, bir çok kurum ve kuruluşa, İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde, insan faktörüne odaklanan değişim stratejileri geliştirilmesinde danışmanlık ve bunların uygulanmasında destek hizmetleri veriyoruz. Hizmetlerimiz arasında kurumların, personel seçim süreçlerinin yapılandırılması ve mevcut çalışanlarının değerlendirilmesi amacıyla, yetkinlik modellemenin, kişilik envanterlerinin, yetenek ve bilgi testleri, Değerlendirme Merkezi uygulamaları gibi çalışmaların geliştirildiği ve uygulandığı Ölçme ve Değerlendirme Danışmanlığının yanısıra, niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle veri toplayarak kurum çalışanlarının veya müşterilerin, çeşitli alanlardaki algılarının, görüşlerinin, düşüncelerinin değerlendirildiği Kurumsal Araştırma ve Analiz Çalışmaları ve Bireysel veya Kurumsal Gelişim Programları yer alıyor.

Eleman seçiminde psikometrik testlerin uygulanmasının temel amacı kurumun beklentilerine, ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun kişilerin objektif değerlendirmeler sonucu en kısa zamanda belirlenebilmesidir. Bu konuda kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmeti, kurumların işe alım süreçlerinin yapılandırılmasını, işe alınacak kişilerin ve mevcut çalışanların değerlendirilmesini içeriyor. Bu amaçla hem kurumlara başvuran adaylara, hem de kurumun mevcut çalışanlarına bu testleri uyguluyoruz

Psikometrik test uygulamalarının kurumlara sağladığı faydaların en önemlilerinden biri, şüphesiz, eleman seçiminde standart ve objektif eleme yapılmasını sağlayarak, seçim sürecinin verimliliğini ve geçerliliğini yükseltmek ve tabi ki kullanılan objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle pozisyona uygun adayların seçilerek eleman devir hızının düşürülmesini sağlamak, buna bağlı maliyetleri düşürmektir. Kurumun performansının bireylerin performansına bağlı olduğunu düşünürsek, işi yapacak kişinin o işin gerektirdiği bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip olması ve bunu belirleyecek psikometrik test uygulamaları giderek daha çok önem kazanmaktadır. Araştırmalar, işin gerektirdiği bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin işlerinde daha verimli ve mutlu olduklarını ve yüksek performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !